SEO Content Tuyển học Viên đào tạo Marketing Tổng thể, vừa học vừa thực hành luôn!!!!

Địa điểm
Hồ Chí Minh
Loại việc làm
Bán thời gian

Admin

Administrator
Staff member
7/9/19
7
0
Tuyển học Viên đào tạo Marketing Tổng thể, vừa học vừa thực hành luôn!!!!
  • SEO Website
  • Google Adw
  • Facebook Ads
Thời gian: 4h/ ngày
Địa điểm: Online Tại nhà
Yêu cầu: Chăm chỉ, chấp hành nội quy của lớp học, có máy tính ở nhà, kết nối mạng internet
Học viên: 10 người - nam nữ tuổi: 95 - 2000


Các bạn làm 1 bản CV gửi vào mail: cvtgroupjsc@gmail.com cho mình nhé!

Bổ sung thông tin thời gian các bạn có thể học 1 ngày và 1 tuần mấy buổi online. lý do muốn học????? và muốn học cái gì?
mình sẽ sắp xếp cho các bạn!!!

Vì học là miễn phí nên mình muốn các bạn thực sự muốn tham gia hãy đăng ký. Không lúc mất thời gian của cả mình lẫn mọi người.
Thân ái